top of page

เปลี่ยนสถานะวีซ่า
Change My Nonimmigrant Status

Business representative

           หากคุณเดินทางมาถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าท่องเที่ยว B-2 แล้วมีความสนใจอยากที่จะเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ทางคุณ สามารถเดินทางกลับมาไทยเพื่อขอวีซ่านักเรียน F-1 และเดินทางกลับมาเรียนที่อเมริกาได้ หรือ ยื่นขอเปลี่ยนสถานะวีซ่าจากสถานะ B-2 เป็นสถานะ F-1 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ต้องเดินทางกลับประเทศ แต่อาจจะใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้น แต่ละเคสจะได้อนุมัติหรือไม่ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ USCIS จะพิจราณา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเว็บของ ทาง USCIS ได้ตามลิงค์ https://www.uscis.gov/forms/explore-my-options/change-my-nonimmigrant-status หรือติดต่อทีมงานเราได้เลย

Let’s us be a part of your future 

Tel: 323-530-9773

  • Facebook
  • Whatsapp
  • YouTube
Thanks for submitting!
bottom of page